اخبار

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (Iran Lab)

1395/02/05-1395/02/08

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/02/05-1395/02/08