اخبار

هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته

1394/10/20-1394/10/23

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/10/20-1394/10/23