اخبار

دوازدهم نمایشگاه بین المللی متالوژی(فولاد،صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری،قالب سازی و ریخته گری

1394/08/25-1394/08/28

IRANMETAFO

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان: 1394/08/25-1394/08/28