اخبار

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و فراورده های لبنی وصنایع وابسته

1394/08/08-1394/08/11

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان: 1394/08/08-1394/08/11