اخبار

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

9-12 تیر

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1396/04/12-1396/04/09