اخبار

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي معدن، صنایع معدنی، ماشين آلات، تجهیزات و صنایع وابسته(Iran Conmin 2016

1395/08/15-1395/08/18

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/08/18-1395/08/15