بیلبورد

معرفان -

در عرصه تبلیغات محیطی، بیل بورد؛ گویا ترین، موثرترین و پر استفاده ترین نوع تبلیغ در سراسر جهان محسوب می شود. سازه هایی نسبتا بزرگ که با ترکیبی از فلز، رنگ و طرح، چشم مخاطب را به خود خیره می کنند و مانند ستونی بزرگ که وظیفه نگهداری پیامی خاص را دارد، آن پیام را دست بر سینه پیش چشم مخاطب گسترده می کند.

در مکانی مانند نمایشگاه با توجه به حرکت آرام مخاطب ما بین فضای نمایشگاهی تنها راه ندیدن بیل بوردها، بستن چشم ها می باشد و راه دیگری نیست!

شرکت هایی که در نمایشگاه قصد حضور متمایز و متفاوت را دارند و به بهره برداری هر چه بیشتر می اندیشند می توانند با انتخاب پیام ها، آمار، جملات تکان دهنده، تصاویر اثرگذار و درج اسم و آرم در اندازه های متعارف و نامتعارف و طرح های هدفمند، گوی سبقت را از رقبا ربوده، مخاطبین و بازدیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده و به سمت غرفه خود جذب کنند.

محل قرارگیری بیلبوردها در نمایشگاه