اخبار

سومین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته

1394/10/12-1394/10/15

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/10/12-1394/10/15