اخبار

بیست و سومين نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

1395/10/05-1395/10/08

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/10/08-1395/10/05