اخبار

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

1395/06/23-1395/06/26

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/06/23-1395/06/26