اخبار

بیست و سومین نمایشگاه مواد شوینده-پاک کننده- بهداشتی و سلولزی و ماشین آلات وابسته

1395/02/05-1395/02/08

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/02/05-1395/02/08