اخبار

نهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

1394/10/12-1394/10/15

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/10/12-1394/10/15