اخبار

انتخاب معرفان برای سومین بار به عنوان مجری تبلیغات محیطی نمایشگاه بین المللی

به گزارش پایگاه اطلاع ر سانی شرکت معرفان؛ شرکت معرفان رسانه پویا برای سومین بار به عنوان مجری تبلیغات محیطی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

 

بر اساس نامه شماره 17292/6/94 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی پیرو برگزاری مزایده عمومی به شماره 116-94 در خصوص « واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی » این شرکت به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

مدیریت شرکت معرفان ضمن امتنان و سپاس از مدیریت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جهت صیانت و دقت در برگزاری مزایده، این موفقیت را مرهون اعتماد متقابل فی ما بین شرکت معرفان ، مجریان نمایشگاه و مشارکت کنندگان اعلام کرد و ارائه خدمات هرچه بهتر جهت اعتلای حوزه تبلیغات در عرصه صنعت نمایشگاهی را هدفگذاری اصلی این مجموعه برای قرارداد پیش رو خواند.