اخبار

پنجمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

1394/09/15-1394/09/18

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/09/15-1394/09/18