اخبار

سومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته

1394/09/15-1394/09/18

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/09/15-1394/09/18