اخبار

یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

1394/07/25-1394/07/28

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان:1394/07/28-1394/07/25