اخبار

بیست و سومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)

30تیر الی 2 مرداد

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1396/05/02-1396/04/30