اخبار

پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران(IRAN LAB)

4-7 اردیبهشت

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اجرا توسط: موسسه تابازار ایرانیان تلفن: 88502930