اخبار

نهمين نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژیهای ساخت و ماشین آلات وابسته

1395/10/25-1395/10/28

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/10/28-1395/10/25