اخبار

چهارمين نمايشگاه بين المللي خشكبار، آجيل، ميوه هاي خشك و صنايع وابسته

1395/10/17-1395/10/20

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/10/20-1395/10/17