اخبار

دهمين نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات وتجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

1395/10/15-1395/10/18

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/10/18-1395/10/15