اخبار

سيزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

1395/09/04-1395/09/07

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/09/07-1395/09/04