اخبار

ششمين نمايشگاه بين المللي لوله و اتصالات، ماشين آلات و تجهيزات وابسته

1395/08/25-1395/08/28

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/08/28-1395/08/25