دانستنی ها

تبلیغات محیطی و رادیویی راهکاری بی بدیلمعرفان

امروزه در بزرگترین مراکز و اماکن نمایشگاهی، تبلیغات محیطی و رادیویی به عنوان مهمترین راهکار تبلیغ در فضای نمایشگاه جهت افزایش شناخت و آگاهی بازدیدکننده و در نهایت تحت تاثیر قرار دادن مخاطب مورد نظر در سطح وسیع به کار می رود. بیل بوردهایی که در کل فضای نمایشگاهی مثل غول هایی آرام ایستاده اند، رادیویی که با بهره گیری از بهترین مجریان، صدای شما را تمام وقت به گوش مخاطب می رسانند. بالن هایی که برندها را تا آسمان بالا می برند و ... امکاناتی بی نظیر را فراهم ساخته تا بتوانند بهترین نتایج را برای شرکت ها به ارمغان بیاورند. در صنعت نمایشگاهی کشور ما این جمله را از مشارکت کنندگان قدیمی و با سابقه بسیار میشود شنید که؛ یا نباید شرکت کرد یا باید با قدرت حاضر شد. رشد صنعت نمایشگاهی در ایران با حضور تعداد بیشتر مشارکت کننده در هر نمایشگاه همراه شده و در بسیاری از نمایشگاه ها آمارهای شرکت کننده ها بیش از حد تصور شده و مجریان همواره با مشکل کمبود جا مواجه هستند. اما زمان بازدید از نمایشگاه و تعداد روزهای آن افزایش نیافته و نمی تواند افزایش بیابد چرا که چنین رسمی در هیچ کجای دنیا هم مرسوم نیست تنها چیزی که افزایش یافته رقابت در سطح حضور و نشان دادن تمایز و توانمندیها در جذب و اقناع مخاطب است. تبلیغات محیطی و رادیویی نمایشگاه این امکان را فراهم می کند که شرکت ها بتوانند بسته به میزان حضور در بخش های مختلف این عرصه در جذب مخاطب و تحت تاثیر قراردادن او به رقابت بپردازند. اما مشکل اینجاست که در خود تبلیغات محیطی و رادیویی هم برای تبلیغ سقف و حد و مرز وجود دارد. در یک دوره 4 روزه نمایشگاهی نمی توان 80 ساعت رادیو پخش کرد و با وجود تعداد معین بیل بورد نمی توان تعداد بیشتری سفارش گرفت، لذا در این گستره نیز شرکت هایی موفق هستند که از پیش برنامه ریزی نموده و متناسب با توان و اهمیت حضور خود اقدام به رزرو خدمات مورد نظر می نمایند. ناراحت کننده ترین ایام برای همکاران ما زمانی است که شرکت های بسیار بزرگ و دارای شان و منزلت خاص به دلیل مراجعه با تاخیر و پرشدن تمامی فضاهای تبلیغاتی از ما جواب منفی می گیرند.