تلویزیون نمایشگاه

معرفان -  تلویزیون نمایشگاهی

تلویزیون 28 متری مستقر در نمایشگاه از جمله رسانه های اثرگذار بوده که همواره مخاطب خاص خود را داشته و دارد.

امکان پخش تیزر تصویری در فضای باز نمایشگاهی از بهترین امکانات برای معرفی محصولات مشارکت کنندگان و تبلیغ نام و برند هایی است که به دیده شدن هر چه بیستر می اندیشند.

وجود تنها یک تلویزیون در فضای نمایشگاهی این رسانه را به نوعی انحصاری می کند و با توجه به عدم تکرار این رسانه در نمایشگاه می تواند به نوعی اهمیت و تمایز شرکت سفارش دهنده تیزر را در هر نمایشگاه به مخاطب القا کند.

از 5min تا 30 min

فرمت: mp4, Avi, Mpeg

تیزرهای ارسالی به دو صورت باصدا و بی صدا می باشند، در تیزهای ارسالی بی صدا باید تصاویر گویا بوده و از زیر نویس جهت ارائه اطلاعات به مخاطب استفاده نمود.