تابلوهای جاده اختصاصی

معرفان -

تردد بالای جاده اختصاصی نمایشگاه، عبور و مرور آرام و طولانی عابرین و خودروها در این مسیر ناگزیر، شناخته شدن جاده اختصاصی به عنوان مهمترین مبدا ورودی نمایشگاه توسط اکثریت بازدیدکنندگان، ورود افراد دارای خودرو، ورود مسئولین و مقامات مهم دولتی و خصوصی از این جاده و ... موقعیت و ترکیبی بی نظیر را به وجود آورده تا سفارش دهندگان تابلوهای جاده اختصاصی به عنوان مهمترین و برترین های هر نمایشگاه خود را به بازدیدکنندگان معرفی کنند. سازه هایی که در هر نمایشگاه زود تر از آنکه فکر کنید پر می شوند و همواره مورد رقابت شرکت های برتر قرار می گیرند.

شرکت هایی که با حضور در تابلوهای جاده اختصاصی در قد و قامت اسپانسرهای یک نمایشگاه ظاهر می شوند!

 

جایگذاری و مشخصات تابلوهای جاده اختصاصی نمایشگاه