بالن

معرفان -  تبلیغات بالنی

میدان دید بسیار وسیع، دیده شدن از هر جای نمایشگاه، معرفی با یک سازه نسبتا نامتعارف و کم دسترس مثل بالن می تواند مهمترین ویژگی های بالن نمایشگاهی به عنوان یک آیتم پرطرفدار در تبلیغات محیطی باشد.

با بالن برند شما تا آسمان بالا می رود و جایگاه شما رفیع تر و دست نیافتنی تر از رقبا! شرکت هایی که نوعی فانتزی را در تبلیغات تجربه کرده اند یا می خواهند تجربه کنند طرفدار پرو پا قرص بالن های نمایشگاه هستند.

از امتیازات ویژه بالن های نمایشگاه جانمایی بر اساس موقعیت غرفه و دیده شدن از همه جای نمایشگاه می باشد.