تبلیغات رادیویی

معرفان -  تبلیغات رادیویی

از مهمترین راهکارهای اطلاع رسانی نسبت به حضور و حتی سطح حضور در نمایشگاه ها تبلیغات رادیویی داخل نمایشگاه است.

رادیوی نمایشگاه همواره مخاطب خود را داشته و دارد و بسیاری از افراد جهت انتخاب سالن، انتخاب شرکت ها جهت بازدید و حتی ایجاد حس نسبت به برندها تحت تاثیر این رسانه قرار دارند.

ساخت و پخش تیزرهای کوتاه رادیویی با کلمات مستقیم، آگاهی دهنده، جدی و گاه در پرده و حتی با کنایه و بهره گیری از آنها با قید تکرار و تعدد در پخش می تواند امکان زمینه سازی برای ایجاد حس و تغییر حس مخاطب نسبت به شما و شرکت شما باشد.

تبلیغات رادیویی در نمایشگاه بین المللی با بهره گیری از سرشناس ترین و برترین گویندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و در همین راستا با تداعی معنی مخاطب که صدایی آشنایی را با کلماتی نا آشنا می شنود می تواند پیام های رادیویی را بسیار اثر بخش نماید.

- امکان ساخت تیزر رادیویی سفارشی با صدای مورد نظر سفارش دهنده

- امکان پخش تیزر رادیویی ساخته شده توسط خود شرکت

از جمله امکاناتی هستند که شرکت ها با تماس با ما و هماهنگی از پیش می توانند اطلاع رسانی متفاوتی را برای خود ایجاد نمایند.

مشاوره درباره انتخاب کلمات موجز و اثرگذار و تعداد دفعات پخش پیام رادیویی و چگونگی اثرگذاری در مخاطب با این رسانه از جمله خدمات ما به مشارکت کنندگان محترم در بخش تبلیغات رادیویی می باشد.

 

مناطق تحت پوشش رادیوی نمایشگاه