لمپوست بنر

معرفان -  لمپوست بنر

لمپوست بنر یا "پایه - بنر" – "تیر برق – بنر" یکی از زیباترین ابزارهایی است که در تبلیغات نمایشگاهی به کار می رود و با آن می توان پیام های  کوتاه را به مخاطب دیکته کرد یا با استفاده از تعدد لمپوست های انتخابی نقش نشان و نام شرکت را در ذهن مخاطب حک کرد. این سازه های جدید و جذاب هم در زیباتر کردن فضای نمایشگاهی نقش به سزایی دارند و هم خودشان به خاطر ساختار و تفاوت با سایر انواع تبلیغات محیطی و جدید بودن مورد استقبال قرار می گیرند.

لمپوست بنرها در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان یک ابزار تبلیغاتی شناخته شده و کارا هستند.

در نمایشگاه بین المللی نیز با توجه به اینکه لمپوست ها در خیابان سئول و جاده اختصاصی به نوعی پیش درآمد تبلیغات و فصل آغازین تبلیغات شرکت ها در نمایشگاه ها محسوب می شوند اولین رسانه هایی هستند که وجود نمایشگاه را خبر می دهند و به چشم می آیند که این مهم برای آنهایی که می خواهند پیش تر و قبل از همه دیده شوند یک ایتم مهم برای انتخاب محسوب می شوند.